Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
25 września 2020
25 Konferencja Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego - BSHC
W dniu 22 września 2020 roku odbyła się 25 Konferencja Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego - BSHC (Baltic Sea Hydrographic Commission)

Obradom Komisji, które odbyły się w formie wideokonferencji przewodniczył kmdr Dariusz Kolator, co jednocześnie zwieńczało roczny okres przewodzenia BSHC przez Szefa BHMW. W obradach uczestniczyli szefowie narodowych służb hydrograficznych z państw rejonu Morza Bałtyckiego: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski oraz Szwecji. Podczas obrad Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego przedstawiono roczne raporty narodowe w zakresie działalności służby hydrograficznej oraz raporty z prac grup roboczych funkcjonujących w ramach BSHC. Omówiono główne tematy dotyczące działalności hydrograficznej na Morzu Bałtyckim ze szczególnym naciskiem na zagadnienia:

-     postępu prac hydrograficznych na trasach żeglugowych systemu torów wodnych HELCOM,

-     bezpieczeństwa żeglugi oraz planowanych nowych trasach żeglugowych,

-     implementacji jednolitego układu wysokościowego na obszar Morza Bałtyckiego,

-     harmonizacji morskich danych geoprzestrzennych,

-     perspektywy wprowadzenia nowego standardu danych hydrograficznych.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Jana z Kolna 8 B
81-301 Gdynia
tel. 261266482
fax. 261263680
bhmw@ron.mil.pl

    
  • BIP