Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 stycznia 2019
Szkolenie kartografów kat. „B” w Wielkiej Brytanii
W dniu 15 grudnia 2018 r. specjalista Oddziału Hydrograficznego BHMW - kmdr ppor. Adam Kłosiński ukończył szkolenie specjalistyczne kartografów morskich poziomu „B” przeprowadzone w Biurze Hydrograficznym Wielkiej Brytanii w Taunton.


Szkolenie to zostało przeprowadzone zgodnie z „IHO Publication S-8” na zlecenie i w ścisłej kooperacji z The NIPPON FUNDATION oraz Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, jak również z wymaganiami IHO/FIG/ICA.

Dyplom ukończenia kursu wręczył Rear Admiral Tim Lowe – narodowy hydrograf Wielkiej Brytanii i zastępca dyrektora generalnego UKHO.

W kursie „Marine Cartography & Data Procesing" uczestniczyli reprezentanci z 10 krajów stowarzyszonych w IHO m.in. Polski, Malty, Chorwacji, Rumunii, Pakistanu, Japonii, Filipin, Indonezji, Brunei Darussalam oraz Sri Lanki. Selekcja kandydatów została przeprowadzona przez IHO spośród 28 zgłoszeń z 27 państw członkowskich IHO.

generuj pdf
Kontakt

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Jana z Kolna 8 B
81-301 Gdynia
tel. 261266482
fax. 261263680
bhmw@ron.mil.pl

    
  • BIP