Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
19 lutego 2019
ŚWIĘTO BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ
W dniu 19. lutego 2019 roku Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej obchodziło 99. rocznicę jego utworzenia (na podstawie decyzji nr 306/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia Święta Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej).

 

Z tej okazji zorganizowano konferencję w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto, szef BHMW kmdr Andrzej Kowalski i komendant MOSG płk SG Andrzej Prokopski podpisali porozumienia dwustronne z dyrektorami Urzędów Morskich. Ze strony Urzędów Morskich podpisy złożyli: dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Pan Wojciech Zdanowicz oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku kpt. ż. w. Włodzimierz Kotuniak. W konferencji również wzięli udział przedstawiciele Inspektoratu MW, COM-DKM, 3FO, 8FOW, STM IW, AMW, CSSMW, dZHMW oraz Muzeum Marynarki Wojennej.

Dnia 19 lutego 1920 roku utworzono Urząd Hydrograficzny - pierwszą instytucję tego rodzaju w historii naszego państwa, przemianowaną w 1922 roku w Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. Pierwszym szefem Urzędu został kpt. mar. Józef UNRUG(późniejszy dowódca Marynarki Wojennej). Służba hydrograficzna była jednym z pierwszych elementów tworzącej się polskiej Marynarki Wojennej jak również Administracji Morskiej. Wcielony do MW w dniu 10 lutego 1920 roku okręt hydrograficznyORP "Pomorzanin"  był też pierwszą jednostką Polskiej Marynarki Wojennej. Przez kolejne lata BHMW przechodziło głębokie zmiany strukturalne i zadaniowe pełniąc cały czas ważną rolę w krajowym systemie bezpieczeństwa żeglugi. Obecnie szef BHMW kmdr Andrzej KOWALSKI podlega bezpośrednio dowódcy generalnemu RSZ generałowi broni Jarosławowi MIKA a szczegóły dotyczące kolejnych kart z historii BHMW oraz bieżącej jego działalności znajdują się na nowych stronach internetowych Biura:

https://bhmw.wp.mil.pl/

https://www.bhmw.gov.pl 

 

PLAN OBCHODÓW 99. ROCZNICY
UTWORZENIA BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

19 lutego 2019 roku

 

10.00 – 10.15  Rozpoczęcie konferencji  - szef BHMW - kmdr Andrzej KOWALSKI

                      Moderator- kmdr Dariusz KOLATOR

 

10.15 – 12.25  Referaty

 

10.15 – 10.40 Bezpieczeństwo nawigacji okrętów a hydrografia.

                      kontradmirał w st. spocz. dr Czesław DYRCZ

 

 10.40 – 11.00 Test bezzałogowych systemów hydrograficznych w pomiarach Rowu Mariańskiego. Finał konkursu Shell Ocean Discovery XPRIZE.                      

                      kpt. mar. dr Karolina ZWOLAK

 

 11.00 – 11.20 BHMW -  struktura i zadania.

                      kmdr Dariusz KOLATOR

 

11.20 – 11.40  Udział BHMW w międzynarodowej działalności hydrograficznej.

                      kmdr rez. Henryk NITNER

 

11.40 – 11.55 Zadania Państwowej Morskiej Służby Hydrograficznej realizowane w BHMW w zakresie  informacji hydrograficznej.

                      kmdr Witold STASIAK

 

11.55 – 12.10 Krajowy System Ostrzeżeń Nawigacyjnych. 

                     kmdr dr Dariusz GRABIEC

 

12.10 – 12.25 Zadania Państwowej Morskiej Służby Hydrograficznej realizowane w BHMW w zakresie  kartografii morskiej.

                     kmdr Adam SOBKÓW

 

12.30 – 13.00  Podpisanie Porozumień o współpracy pomiędzy Szefem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej a Dyrektorami Urzędów Morskich Gdynia, Słupsk, Szczecin oraz pomiędzy Dyrektorami Urzędów Morskich  a Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej

13.00 – 14.30 Zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej

 

Zdjęcia wykonali pan Henryk Nagrodzki (Muzeum MW) i pan Adam Machula (BHMW).

generuj pdf
go-up
Kontakt

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Jana z Kolna 8 B
81-301 Gdynia
tel. 261266482
fax. 261263680
bhmw@ron.mil.pl

    
  • BIP