Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
30 stycznia 2020
Udział delegacji BHMW w 7. sesji podkomitetu NCSR IMO w Londynie
W dniach 14-24 stycznia 2020 r. w Londynie, w siedzibie IMO odbyło się 7 spotkanie Sub-Committee on Navigation, Communications and Search and Rescue – International Maritime Organization (Podkomitetu Nawigacji, Łączności oraz Poszukiwań i Ratownictwa – Międzynarodowej Organizacji Morskiej).

Podkomitet zajmuję się wszystkimi sprawami związanymi z nawigacją i komunikacją, w tym m.in.: analizą i zatwierdzaniem tras żeglugowych i systemów rozgraniczenia ruchu statków. Zakres działania obejmuje także sprawy poszukiwania i ratownictwa oraz globalny morski system ratowania i bezpieczeństwa (GMDSS). W ramach Podkomitetu NCSR działają różne grupy eksperckie, w tym grupa EG1 ds. tras żeglugowych.

Delegacja BHMW w składzie: kmdr Dariusz Kolator – Szef BHMW i kmdr ppor. Adam Kłosiński – specjalista Oddziału Hydrograficznego wzięła udział w sesjach plenarnych NCSR oraz w pracach grupy eksperckiej EG1.

Głównym celem udziału delegacji BHMW było wsparcie działań Polski (na prośbę stałego przedstawiciela Polski przy IMO) w zakresie rozszerzenia/modyfikacji TSS ŁAWICA SŁUPSKA.

W dniu 24 stycznia 2020 r. na sesji plenarnej został przedstawiony raport sporządzony przez grupę ekspercka EG1 (w jej składzie pracowali specjaliści z: MGMiŻŚ, UMG, BHMW) zawierający dokument wprowadzający rozszerzenie TSS Ławica Słupska o nowe odcinki oraz modyfikację istniejącego odcinka. Raport został przyjęty przez Podkomitet na sesji plenarnej.

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Jana z Kolna 8 B
81-301 Gdynia
tel. 261266482
fax. 261263680
bhmw@ron.mil.pl

    
  • BIP