Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

 

Szef BHMW - kmdr Dariusz KOLATOR

Zastępca szefa - cz.p.o. kmdr Dariusz GRABIEC

Szef Oddziału Informacji Nautycznej - kmdr Dariusz GRABIEC

Szef Oddziału Hydrograficznego - kmdr Witold STASIAK

Szef Oddziału Kartografii Morskiej - kmdr Adam SOBKÓW

Szef Oddziału Oceanograficzno-Meteorologicznego - kmdr Marek GASIEWICZ

Kontakt

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Jana z Kolna 8 B
81-301 Gdynia
tel. 261266482
fax. 261263680
bhmw@ron.mil.pl

    
  • BIP