Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

Szef BHMW

Szef BHMW

Komandor Andrzej KOWALSKI urodził się 7 października 1961 r. w Gdańsku. Absolwent gdyńskiego VI Liceum Ogólnokształcącego. W 1985 r. po ukończeniu studiów na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni i uzyskaniu tytułu magistra inżyniera-nawigatora, został skierowany do służby w 11. Dywizjonie Ścigaczy (ORP „CZUJNY”, ORP „ZRĘCZNY”) w Helu. W 1986 r. rozpoczął służbę w 45. Dywizjonie Pomocniczych Jednostek Pływających w Gdyni, gdzie dowodził zbiornikowcem, grupą kutrów i motorówek, a następnie wykonywał obowiązki na stanowisku flagowego nawigatora i szefa sztabu dywizjonu. W latach 1990 – 1995 był starszym oficerem – specjalistą Szefostwa Hydrografii w Dowództwie MW, a od 1995 r. do 2002 r. pełnił obowiązki szefa Oddziału Informacji Nautycznej w Biurze Hydrograficznym MW. Od października 2002r. dowodził Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego MW w Gdyni. Od 1 lipca 2007 r. do 31 maja 2008 r. – szef szkolenia 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, a następnie z dniem 1 czerwca 2008 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 8.FOW. Od 1 lipca 2010 r. kmdr Andrzej Kowalski był zastępcą szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, a od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013 roku pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Szefa Szkolenia MW - Szefa Szkolenia Morskiego. Od 2014 roku pełni funkcję Szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Komandor Andrzej Kowalski w 1992 r. ukończył Międzynarodowy Kurs Hydrografii w Akademii Morskiej w Trieście (Włochy), 1998 r. – kurs z zakresu bezpieczeństwa żeglugi w Istambule (Turcja), w 1999 r. – Wojskową Akademię Językową w San Antonio i Międzynarodowy Kurs Oficerów Morskich w Yorktown (USA), a w 2001 r. – Międzynarodowy Kurs AWNIS w Norfolk (USA).
Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych: reprezentant służby hydrograficznej na Konferencje Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego oraz delegat Polski na Konferencje Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) w Monaco. Przedstawiciel MW w NATO w zakresie bezpieczeństwa żeglugi morskiej. W latach 1997 – 2002 odpowiedzialny za krajowy system ostrzeżeń nawigacyjnych oraz publikacje nautyczne Biura Hydrograficznego MW, m.in. współtwórca „Locji Bałtyku – Wybrzeże Polskie”, wyd. 2001. Wyróżniony odznaczeniami resortowymi oraz państwowymi, w tym srebrnym Krzyżem Zasługi, a także medalem „Za zasługi dla Uniwersytetu Gdańskiego”. Jest żonaty, ma dwoje dzieci (córkę i syna). Interesuje się sportem, turystyką oraz fotografią. 

 

 Zastępca Szefa BHMW - kmdr Dariusz Kolator.

    
pdf

Kontakt

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Jana z Kolna 8 B
81-301 Gdynia
tel. 261266482
fax. 261263680
bhmw@ron.mil.pl