Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ODDZIAŁ HYDROGRAFICZNY

 

Oddział Hydrograficzny składa się z Wydziału Zabezpieczenia Nawigacyjno-Hydrograficznego oraz Wydziału Opracowań Numerycznych, które realizują zadania:

Pomiary

 • planowania, organizowania i prowadzenia prac hydrograficznych i geodezyjnych, wykonywanych przez jednostki Służby Hydrograficznej w portach i na wybrzeżu, dla celów kartograficznych oraz zabezpieczenia zadań wykonywanych przez siły MW;
 • planowania, przygotowania i koordynacji przedsięwzięć wsparcia nawigacyjno-hydrograficznego działań sił Marynarki Wojennej;
 • utrzymywania międzynarodowego serwisu Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej (ENC), obejmującego swym zasięgiem polskie obszary morskie;
 • utrzymywania Bazy Danych Batymetrycznych, opracowywania materiałów sondażowych dla potrzeb kartograficznych;
 • utrzymywania Bazy Danych Obiektów Podwodnych;
 • utrzymywania i rozwoju Dodatkowych Warstw Wojskowych (AML) poprzez gromadzenie danych i produkcję AML;
 • oceny i weryfikacji prac hydrograficznych prowadzonych przez innych wykonawców na polskich obszarach morskich;
 • udziału w pracach międzynarodowych grup roboczych do spraw Morskiej Informacji Geoprzestrzennej;
 • udziału w pracach zespołów i grup roboczych instytucji państwowych i administracji morskiej w zakresie przepisów służby hydrograficznej i bezpieczeństwa i żeglugi;
 • zabezpieczenia informatycznego procesów produkcyjnych i sztabowo-biurowych oraz administrowania sieciami komputerowymi.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Jana z Kolna 8 B
81-301 Gdynia
tel. 261266482
fax. 261263680
bhmw@ron.mil.pl

  
 • BIP