Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ODDZIAŁ INFORMACJI NAUTYCZNEJ

 

Oddział Informacji Nautycznej (OIN) zajmuje się szeroko pojmowanym gromadzeniem i przetwarzaniem informacji nautycznej niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na morzu.

 

Oddział Informacji Nautycznej odpowiada za:

Publikacje

 • opracowywanie i utrzymywanie w ciągłej aktualizacji publikacji nautycznych wydawanych przez BHMW;
 • wydawanie i publikowanie w cyklu cotygodniowym zeszytów „Wiadomości Żeglarskie”;
 • koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem i rozpowszechnianiem Ostrzeżeń Nawigacyjnych oraz Komunikatów Nawigacyjnych w systemie WWNWS (World-Wide Navigation Warning Service) oraz utrzymywanie całodobowej służby Krajowego Koordynatora Ostrzeżeń Nawigacyjnych;
 • prowadzenie szkoleń związanych z realizacją korekty morskich map nawigacyjnych oraz publikacji nautycznych (krajowych 
  i zagranicznych);
 • utrzymywanie pełnej wymiany informacji nautycznej w systemie krajowym (współpraca z Urzędami Morskimi, instytucjami 
  i ośrodkami prowadzącymi badania naukowe na morzu, firmami prowadzącymi działalność związaną z gospodarką morską 
  i żeglugą morską na polskich obszarach morskich, Strażą Graniczną oraz Marynarką Wojenną);
 • utrzymywanie pełnej i ciągłej wymiany informacji nautycznej w systemie międzynarodowej wymiany danych (współpraca 
  z zagranicznymi służbami hydrograficznymi i administracjami morskimi państw bałtyckich oraz obszaru NAVAREA 1).

 

Realizując zadania Oddział Informacji Nautycznej ściśle współpracuje z Oddziałem Kartografii Morskiej oraz Oddziałem Hydrograficznym BHMW, a także licznymi ośrodkami, służbami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, których działalność jest związana z żeglugą oraz bezpieczeństwem na morzu.

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Jana z Kolna 8 B
81-301 Gdynia
tel. 261266482
fax. 261263680
bhmw@ron.mil.pl

  
 • BIP