Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ODDZIAŁ OCEANOGRAFICZNO-METEOROLOGICZNY

 

OCMZadania Oddziału:

 • organizowanie i kierowanie procesem zabezpieczenia oceanograficznego;
 • i meteorologicznego (METOC) jednostek Marynarki Wojennej oraz sił sojuszniczych na obszarze operacyjnego zainteresowania;
 • programowanie rozwoju technicznego służby METOC MW, wdrażanie nowego sprzętu i technologii;
 • opracowywanie produktów specjalnych METOC, utrzymywanie Oceanograficznej Bazy Danych;
 • organizowanie i prowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie wojskowej oceanografii i meteorologii;
 • udział w pracach grup roboczych NATO z zakresu oceanografii wojskowej;
 • opiniowanie wniosków na prowadzenie prac naukowo-badawczych przez statki obcych bander na obszarach morskich RP.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Jana z Kolna 8 B
81-301 Gdynia
tel. 261266482
fax. 261263680
bhmw@ron.mil.pl

  
 • BIP