Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ODDZIAŁ OCEANOGRAFICZNO-METEOROLOGICZNY

 

OCMZadania Oddziału:

  • organizowanie i kierowanie procesem zabezpieczenia oceanograficznego;
  • i meteorologicznego (METOC) jednostek Marynarki Wojennej oraz sił sojuszniczych na obszarze operacyjnego zainteresowania;
  • programowanie rozwoju technicznego służby METOC MW, wdrażanie nowego sprzętu i technologii;
  • opracowywanie produktów specjalnych METOC, utrzymywanie Oceanograficznej Bazy Danych;
  • organizowanie i prowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie wojskowej oceanografii i meteorologii;
  • udział w pracach grup roboczych NATO z zakresu oceanografii wojskowej;
  • opiniowanie wniosków na prowadzenie prac naukowo-badawczych przez statki obcych bander na obszarach morskich RP.
    
pdf

Kontakt

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Jana z Kolna 8 B
81-301 Gdynia
tel. 261266482
fax. 261263680
bhmw@ron.mil.pl