Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

Pion Ochrony Informacji Niejawnych (POIN) jest komórką wewnętrzną Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (BHMW) bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Biura.

 

POIN realizuje zadania związane z zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w BHMW na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych i wydanych na jej podstawie aktach normatywnych, w tym między innymi ochrona systemów i sieci teleinformatycznych; stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwo osobowe oraz obsługa kancelaryjna.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Jana z Kolna 8 B
81-301 Gdynia
tel. 261266482
fax. 261263680
bhmw@ron.mil.pl

    
  • BIP