Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

 Główne zadania BHMW:

           - wykonywanie przedsięwzięć zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego i oceanograficzno-meteorologicznego działań sił Marynarki Wojennej;
           - prowadzenie analizy, weryfikacji oraz bezpłatnej autoryzacji pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich;
           - opracowywanie nawigacyjnych map morskich i publikacji nautycznych;
           - utrzymywanie krajowego systemu obiegu informacji nautycznej i ostrzeżeń nawigacyjnych;
           - reprezentowanie Polski w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) oraz jej komitetach i grupach (BSHC, RENC).

BHMW zorganizowane jest w Oddziały i Wydziały realizujące zadania określone w „Zakresie działania BHMW”. Z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi można zapoznać się w zakładce O NAS > STRUKTURA.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Jana z Kolna 8 B
81-301 Gdynia
tel. 261266482
fax. 261263680
bhmw@ron.mil.pl

    
  • BIP